Istoric

  • Tipografia Unirea s-a lansat în anul 1996 prin achiziţionarea primei maşini de tipar rotativ din judeţ marca Zirkon 66. Iniţial a fost o investiţie pentru uzul propriu al S.C. Unirea Pres S.R.L., pentru tipărirea ziarului „Unirea”. Odată cu dezvoltarea pieţei media pe această rotativă au fost tipărite şi alte titluri de răspândire locală şi regională.
  • 1996 a fost anul în care s-a înfiinţat şi editura „Unirea” maşina rotativă permiţând tipărirea în condiţii bune şi de mare eficienţă a cărţilor. Lucru care s-a şi întâmplat, de-a lungul anilor numărul cărţilor editate aici crescând de la an la an.
  • În anul 2005 vechea rotativă Zirkon 66 este înlocuită cu o maşină tot rotativă mai performantă care permite şi tipărirea color, o maşină de tipărit marca Solna D 30.

Acelaşi an aduce o diversificare a ofertei Tipografiei „Unirea” prin achiziţionarea unei maşini de tipar plan Solna 225, astfel încât pe lângă ziare, reviste cărţi se pot tipări aici şi afişe, pliante, albume.

  • Calitatea tipăriturilor gen afişe, plante, albume creşte odată cu achiziţionarea în anul 2010 a unei noi maşini de tipar plan, mai performante, marca Heidelberg SM 52.

Desigur că în perioada scursă de la înfiinţarea tipografiei şi până acum, pe lângă utilajele principale prezentate mai sus, zestrea de producţie a tipografiei a fost îmbogăţită conţinuu cu maşini de fălţuit (GUK), ghilotine(Polar) şi alte utilaje de tipar. Şi bineînţeles cu personal calificat.